Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów
w Piotrkowie Trybunalskim

Zabawy językiem polskim

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY NR 1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR3

w Piotrkowie Trybunalskim

zaprasza uczniów klas III do udziału

w X Międzyszkolnym Konkursie Ortograficzno – Gramatycznym
pod hasłem

„ Zabawy językiem polskim”Motto:
„Źle mówić lub pisać, to znaczy
krzywdzić swoją mową tych wszystkich,
którzy ją budowali”
Janusz Korczak

 

REGULAMIN KONKURSU


Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka

 • Kształcenie wśród uczniów umiejętności polonistycznych

 • Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji

 • Odkrywanie talentów polonistycznych wśród dzieci


ORGANIZACJA KONKURSU I JEGO ETAPY:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • Etap I – międzyklasowy / na terenie szkoły macierzystej/

 • Etap II – międzyszkolny / w SP3 w Piotrkowie Tryb./


W etapie I nauczyciele przeprowadzają eliminacje wewnętrzne według własnego pomysłu i uznania
Do etapu II przystępują trzyosobowe drużyny , które wykazały się największą wiedzą w eliminacjach wewnętrznych.

OGÓLNY ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KONKURSOWYCH

 • Pisownia często spotykanych wyrazów z „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”

 • Wielka litera w pisowni imion i nazwisk, nazw gór, rzek, miejscowości

 • Pisownia wyrazów z „rz” po spółgłoskach

 • Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi

 • Pisownia „nie” z rzeczownikiem, przymiotnikiem i czasownikiem

 • Alfabet, porządkowanie wyrazów

 • Znajomość części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika

 • Stopniowanie przymiotników

 • Rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających, wykrzyknikowych, rozkazujących.

 • Formy użytkowe – ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, list

FORMY

 •  grupowa

 • indywidualna


CZAS TRWANIA

 • Około 120 minut


TERMIN

 • 19 maja 2018 r. godz. 9.00 


ZAKOŃCZENIE KONKURSU

Konkurs zakończy się rozdaniem dyplomów i nagród zwycięzcom

ZGŁOSZENIA

Szkoła zgłasza trzyosobową drużynę w terminie do 27 kwietnia 2018 r.
w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piotrkowie Tryb. ul. Wysoka 28/38
lub na adres email: sp3@sp3.piotrkow.pl


Na zgłoszeniu proszę podać:

 • nazwę i numer szkoły

 • imiona i nazwiska uczestników

 • imię i nazwisko opiekuna

 • telefon kontaktowy

Załączniki artykułu

zgloszenie (pobrań: 18)
regulamin (pobrań: 16)